Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

Khi làm bài tập, các em cần đọc kĩ đề bài, đọc các gợi ý, xác định người bạn mình sẽ viết thư ở nước nào. Em biết bạn trong trường hợp nào? Em định trao đổi với bạn những gì trong thư? Người bạn nước ngoài này cũng có thể là người bạn trong tưởng tượng của em.

  1. Làm bài tập

Viết một bức thư cho bạn ở nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình

thân al. . . . . . . . . . .

. . . Gợi ý Để viết một bức thư đúng, hay, các em cần chú ý một số điểm sau: a/ Lí do viết thư cho bạn:

– Biết tin về bạn hoặc nước bạn qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình, phim ảnh …

– Em biết về bạn, về đất nước của bạn qua các bài học. b/ Nội dung thư:

– Em tự giới thiệu về mình. – Hỏi thăm bạn. Mong muốn làm quen với bạn – Bày tỏ tình cảm thân ái của em đối với bạn.

– Lời chúc, hứa hẹn. c/ Cách trình bày một lá thư

– Dòng đầu thư phải ghi rõ nơi viết, ngày tháng năm viết thư

– Lời xưng hô (Bạn … thân mến). Sau lời xưng hô này, có thể dấu phẩy, dấu chấm than hoặc không đặt dấu gì.

– Cuối thư có lời chào, chữ kí và tên (ghi bên phải, phía dưới nội dung thư).

| Dạng

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 30: Tập làm văn: Viết thư
Đánh giá bài viết
News Reporter