Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng kể trang trọng, nhấn giọng những từ ngữ thể hiện nội dung chính của mỗi câu. | b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu: Nghỉ một nhịp chỗ có dấu phẩy. Các dấu còn lại nghỉ hai nhịp. Chỗ dấu chấm lửng nghỉ ba nhịp.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: Ô-lim-pích, Ô-lim-pi-a, 3000 năm, trai tráng, tấu nhạc, nguyệt quế, hữu nghị, II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Đại hội Thể thao Ô-lim-pích có từ bao giờ?

(Tục lệ tổ chức đại hội này có từ 3000 năm trước ở nước Hi Lạp cổ.) 2. Tục lệ của Đại hội có gì hay?

(Đại hội tổ chức 4 năm một lần, vào tháng 7, kéo dài 5, 6 ngày. Thanh niên trai tráng thi nhiều môn thể thao: chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném lao, đấu vật,… Người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng, được đặt lên đầu một vòng nguyệt quế. Mọi cuộc xung đột trong thời gian đại hội đều phải tạm ngừng.) 3. Theo em, vì sao người ta khôi phục Đại hội Thể thao Ô-lim-pích?

(Vì tục lệ này khuyến khích luyện tập thể thao, tăng cường sức khỏe. Đại hội tạo điều kiện cho các dân tộc trên toàn thế giới thể hiện tinh thần hoà bình, hữu nghị, hợp tác. Đại hội giúp cho những người tham dự thêm yêu cuộc sống hoà bình, hữu nghị, căm ghét chiến tranh.)

III. Luyện tập 1. Đọc lại bài tập đọc 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: Ô-lim-pích, Ô-lim-pi-a, 3000 năm, trai tráng, tấu nhạc, nguyệt quế, hữu nghị, … 3. Ghi nhớ nội dung bài: Đại hội Thể thao Ô-lim-pích được tổ chức trên phạm vi toàn thế giới (bắt đầu từ 1894), là tục lệ đã có từ gần 3000 năm trước ở nước Hi Lạp cổ. Ngọn lửa mang từ thành phố Ô-lim-pi-a tới nơi tổ chức Đại hội Thể thao thể hiện ước vọng hoà bình, hữu nghị của các dân tộc trên thế giới.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 30: Tập đọc: Ngọn lửa Ô – lim – pích
Đánh giá bài viết
News Reporter