Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Chơi chuyền (trang 10) – Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả. – Luyện viết các từ ngữ: chuyền, mắt sáng ngời, hòn cuội, dẻo dai, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống ao hay cao: – ngọt ng…

– mèo kêu ng… ng… – ng… ngán * Kết quả đúng: . – ngọt ngào – mèo kêu ngoao ngoạo – ngao ngán 2.Tìm các từ: a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng 1 hay n có nghĩa như sau:

Cùng nghĩa với hiền. – Không chìm dưới nước. | Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ.

0

b/ Chứa tiếng có vần an hoặc ang, có nghĩa như sau: – Trái nghĩa với dọc. . . – Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước. – Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc. * Kết quả đúng:

a/ lành – nổi – liềm b/ ngang – hạn – đàn

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 1: Chính tả: Nghe – viết: Chơi thuyền. Phân biệt ao / oao, l / n, an / ang
Đánh giá bài viết
News Reporter