I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

– Protein có trong mọi bộ phận cơ thể người, động vật và thực vật.

– Tính chất vật lý: tan trong nước thành dung dịch keo (lòng trắng | trứng…). Một số khác không tan trong nước (tóc, móng…).

– Thành phần phân tử: protein chứa C, H, O, N và 1 lượng nhỏ S, P…

–  Công thức phân tử: protein có phân tử khối rất lớn và có cấu tạo rất phức tạp.

– Protein được tạo ra từ các amino axit, mỗi phân tử amino axit tạo thành 1 “mắt xích” trong phân tử protein.

– Tính chất hóa học: 

  • Sự phân hủy bởi nhiệt: Khi đun nóng mạnh, protein bị phân hủy tạo ra những chất bay hơi có mùi khét.
  • Sự đông tụ: Khi đun nóng hoặc cho thêm 1 số hóa chất (rượu etylic) thì protein (lòng trắng trứng) sẽ bị đông tụ lại.

– Ứng dụng: là thực phẩm cho con người và động vật, nguyên liệu cho công nghiệp dệt …

Nguồn website giaibai5s.com

TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

 – Protein có trong mọi bộ phận cơ thể người, động vật và thực vật.

 – Tính chất vật lý: tan trong nước thành dung dịch keo (lòng trắng | trứng…). Một số khác không tan trong nước (tóc, móng…). 

– Thành phần phân tử: protein chứa C, H, O, N và 1 lượng nhỏ S, P…

–  Công thức phân tử: protein có phân tử khối rất lớn và có cấu tạo rất phức tạp. 

– Protein được tạo ra từ các amino axit, mỗi phân tử amino axit tạo thành 1 “mắt xích” trong phân tử protein.

 – Tính chất hóa học: 

Sự phân hủy bởi nhiệt: Khi đun nóng mạnh, protein bị phân hủy tạo ra những chất bay hơi có mùi khét. 

Sự đông tụ: Khi đun nóng hoặc cho thêm 1 số hóa chất (rượu etylic) thì protein (lòng trắng trứng) sẽ bị đông tụ lại. 

– Ứng dụng: là thực phẩm cho con người và động vật, nguyên liệu cho công nghiệp dệt … 

GIẢI BÀI TẬP SGK (trang 160) Bài 1.

Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm: a) Các protein đều chứa các nguyên tố………. b) Protein có ở…………của người, động vật, thực vật như………. c) Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men, protein…………tạo ra các

amino axit. d) Một số protein bị…………khi đun nóng hoặc cho thêm một số hóa chất.

Giải a) Các protein đều chứa các nguyên tố C, H, O, N. b) Protein có ở mọi bộ phận cơ thể của người, động vật, thực vật như

thịt, cá, rau, quả, tóc, móng, sữa, trứng, … c) Ở nhiệt độ thường, dưới tác dụng của men, protein thủy phân tạo

ra các amino axit. d) Một số protein bị đông tụ khi đun nóng hoặc cho thêm một số hóa chất. Bài 2.

Hãy cho giấm (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích.

Giải . – Hiện tượng xảy ra: có sự đông tụ của protein. – Giải thích: vì khi cho thêm giấm hoặc chanh vào, sữa bò hoặc đậu

nành bị kết tủa do sự đông tụ.

Bài 3. | Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau: Một được dệt bằng sợi tơ tằm và một được dệt bằng sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn. Cho biết cách đơn giản để phân biệt chúng.

Giải . . . . . . . . . Để nhận biết 2 mảnh lụa làm từ tơ tằm và sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn,

ta đem đốt hai mẫu thư của lụa, nếu mảnh nào khi cháy có mùi khét, , đó là mảnh được dệt từ sợi tằm. Bài 4. a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân

tử của axit aminoaxetic (H2N – CH2 – COOH) với axit axetic. b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với nhau bằng cách tách –

OH của nhóm –COOH và -H của nhóm –NH2. Hãy viết phương trình hóa học.

a) * Về thành phần nguyên tố: – Giống nhau: đều chứa cacbon, hiđro và oxi.

Khác nhau trong phân tử aminoaxetic ngoài 3 nguyên tố trên

còn có thêm nguyên tố nitơ. * Về cấu tạo phân tử: – Giống nhau: đều có nhóm –COOH. – Khác nhau: axit amino axetic còn có nhóm –NH2, còn axit axetic

thì không có. b) PTHH của phản ứng:

HÆN – CH2 – C-OH + H2N – CH2 – C-OH _ xt

.

.HN – CH, -C-NH-CH, -C-OH + H2O

Giải bài tập Hóa học lớp 9 – Bài 53: Protein
Đánh giá bài viết