Đề: Tác động của truyền thống đến giới trẻ hiện nay

On

BÀI LÀM Hiện nay, vấn đề “truyền thống dân tộc” ở nhiều mặt trong lối sống của giới trẻ đã ít nhiều bị phai nhạt. Vì bây giới trẻ đã có một lối sống mới, hiện đại hơn, đậm chất “Tây” hơn…

Đề: Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật) hoang dã, nguyên liệu sạch… trong môi trường sống.

On

BÀI LÀM Chúng ta luôn luôn nằm trong lòng chiếc nôi xanh của cây cối – đó là cái máy điều hòa khí hậu vĩ đại của chúng ta. Những số liệu đáng tin cậy của các nhà vệ sinh học kết…

Đề: “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận” (Euripides). Em nghĩ thế nào về câu nói trên?

On

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 1. Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói) – Giải thích câu nói: “Tại sao chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương số phận?” Vì gia…