Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Đối đáp với vua (từ: Thấy nói là học trò… đến trói người, trang 50).

– Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả. – Luyện viết các từ ngữ: ra lệnh, tức cảnh, leo lẻo, chang chang, . . – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

  1. Làm bài tập 1. Tìm các từ: | a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

– Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi.

– Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào, lộn,… khéo léo của người và thú. b/ Chứa tiếng có dấu thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

– Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc, trong chùa.

– Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, … bằng đường nét, màu sắc. * Kết quả đúng: a/ sáo – xiếc

bị mõ – vẽ 2. Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động: a/ – Chứa tiếng bắt đầu bằng s.

– Chứa tiếng bắt đầu bằng x. bị – Chứa tiếng có thanh hỏi. | – Chứa tiếng có thanh ngã. * Các em có thể tìm những từ ngữ sau: al – Chứa tiếng bắt đầu bằng s: san sẻ, so sánh, sù sì, se se, …

– Chứa tiếng bắt đầu bằng x: xa xa, xông xáo, xinh xinh, … bị Chứa tiếng có thanh hỏi: nhổ cỏ, kể chuyện, lủng củng, lỉnh kỉnh, san sẻ,… | – Chứa tiếng có thanh ngã: lõm bõm, lẽo đẽo, nhõng nhẽo,…

*

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 24: Chính tả: Nghe – viết: Đối đáp với vua. Phân biệt s / x, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter