Bài 9 (tr. 71 SGK)

Đề bài

Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.

Hướng dẫn:

Hai số đối nhau chỉ khác nhau về dấu.

Giải:

Số đối của + 2 là – 2;

Số đối của 5 là – 5;

Số đối của – 6 là 6;

Số đối của – 1 là 1;

Số đối của – 18 là 18.

Giaibai5s.com

Bài 9 (trang 71 sgk Toán 6 tập 1)
5 (100%) 3 votes