Bài 162: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) Bài 162: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Bài 162 ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (TIẾP THEO) HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày: Hoạt động
Thời gian Hoc
4 giờ Vui chơi
60 phút Giúp mẹ việc nhà
30 phút Xem tivi
45 phút Trong các hoạt động trên. Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào?
Giải Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động học tập (thời gian 4 giờ) so với các hoạt động khác. 2. Binh cân nặng 27kg, Hải nặng hơn Bình 5kg. Hỏi Hải cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
27 kg
Tóm tắt:
Bình:
—-
Hải:
…——-? kg
5 kg
106 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
GIẢI BÀI 5S www.giaibai5s.com
Giải Hải cân nặng: 27 + 5 = 32 (kg)
Đáp số: 32kg 3. Hai xã Đinh Xá và Hiệp Hòa cách nhau 11km. Nhà bạn Phương cách xa Hiệp Hòa 20km (xem hình vẽ). Hỏi nhà bạn Phương cách xa Đinh Xả bao nhiêu ki-lô-mét?
20km
11km
Nhà Phương Xã Đinh Xả
Xã Hiệp Hòa Giải Nhà Phương cách xã Đinh Xá là: 20 – 11 = 9 (km)
Đáp số: 9km. 4. Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ, bắt đầu bơm lúc 9 giờ. Hỏi đến mấy giờ thì bơm xong?
Giải | Trạm bơm bơm xong lúc: 9 + 6 = 15 (giờ) (hay 3 giờ chiều)
GIẢI BÀI 5s | Đáp số: 3 giờ chiều. www.giaibai5s.com

Bài 162: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Đánh giá bài viết