* Hướng dẫn làm bài tập

1. Đọc đoạn trích của truyện Thái sư Trần Thủ Độ. (SGK trang 77).

2. Dựa theo nội dung của trích đoạn (SGK trang 77), em hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp một số lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch (SGK trang 78) 

Màn kịch đã hoàn chỉnh lại đối thoại:

                      Xin Thái sư tha cho! 

Trần Thủ Độ lệnh cho lính hầu mời phú nông vào.

Phú nông:           – Con xin chào ngài ạ!

Trần Thủ Độ:     – Ta nghe nói nhà người muốn xin        chức câu đương, có đúng như vậy không?

Phú nông:          – Bẩm ngài! Đúng ạ.

Trần Thủ Độ:    –Thế ngươi có biết chức câu đương phải làm những việc gì không?

 Phú nông:        – Dạ thưa… (gãi đầu) đi bắt tội phạm ạ.

 Trần Thủ Độ:  – Ngươi hãy nói cho ta biết những người như thế nào thì gọi là tội phạm?

Phú nông:        – (gãi đầu, lúng túng) Dạ… những người ăn cắp… thì là tội phạm ạ.

Trần Thủ Độ:   – Làm sao người biết kẻ nào là tội phạm?

Phú nông:        – Con thấy nghi nghi thì con bắt ạ.

Trần Thủ Độ:   – Thì ra ngươi cũng biết về chức phận    câu đương. Nể tình ta sẽ cho người được thỏa nguyện ước. Có điều chức câu đương của ngươi do phu nhân ta xin nên không thể ví như những câu  đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân để phân biệt.

Phú nông (hốt hoảng):   – Ấy chết! Sao lại phải chặt một ngón chân. Con sợ lắm…

Trần Thủ Độ:     – Ngươi tưởng việc nước là đùa đấy hả?

Phú nông (van xin):   – Con lạy Đức Ông, con biết lỗi rồi, Đức Ông tha mạng cho con.

Trần Thủ Độ:     – Người đã biết lỗi là tốt! Hãy mau về  nhà chăm lo làm ăn, hãy làm một người tốt.

Phú nông:         – Con đa tạ Đức Ông! Con đa tạ Đức Ông!

(Hạ màn).

 

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập Tiếng Việt 5 Tập 2-Tuần 25. Nhớ nguồn-Tập làm văn. Tập viết đoạn đối thoại
Đánh giá bài viết