A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

  • Số âm là số mang dấu – (dấu trừ) ở phía trước.
  • Cách đọc số âm: -31 dọc là Trừ 31 hoặc âm 31.
  • Trên trục số, ta biểu diễn các số âm trên tia đối với tia số.
    • Điểm O là điểm gốc.
    • Chiều bên phải điểm O là chiều dương
    • Chiều bên trái điểm O là chiều âm.

 

Chương II. SỐ NGUYÊN

$1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

– Số âm là số mang dấu – (dấu trừ) ở phía trước. – Cách đọc số âm: -31 đọc là Trừ 31 hoặc âm 31.

Trên trục số, ta biểu diễn các số âm trên tia đối của tia số. + Điểm O là điểm gốc. + Chiều bên phải điểm 0 là chiều dương + Chiều bên trái điểm 0 là chiều âm.

L âm dương, H

am

-3 -2 -1 0 1 2 21 Đọc nhiệt độ ở các thành phố dưới đây: Hà Nội 18°C Bắc Kinh

-2°C

Hué

20°C | Mát-xcơ-va

-7°C

Đà Lạt 19°C | Pa-ri

0°C TP. Hồ Chí Minh 25°C | Niu-Yoóc 2°C

Hướng dẫn Hà Nội 18 độ C ; Đà Lạt : 19 độ C ; Huế 20 độ C ; TP. Hồ Chí Minh : 25 độ C Bắc Kinh âm 2 độ C (hoặc trừ hai độ C) Mát-xcơ-va âm 7 độ C (hoặc trừ 7 độ C)

Pa-ri không độ C ; Niu-Yoóc 2 độ C. 22. Đọc độ cao của các địa điểm dưới đây:

– Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là 3143 mét. – Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là -30 mét.

Hướng dẫn Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là 3143 mét.

Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là âm 30 mét (hoặc trừ 30 mét). 73| Đọc các câu sau: Ông Bảy có – 150.000 đồng.

Bà Năm có 200.000 đồng. Cô Ba có –30.000 đồng.

Hướng dẫn Ông Bảy có âm 150.000 đồng (hoặc có trừ 150.000 đồng). Bà Năm có 200.000 đồng. Cô Ba có âm 30.000 đồng (hoặc có trừ 30.000 đồng).

4 Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình biểu diễn những số nào ?

Hướng dẫn Điểm A biểu diễn số -6, kí hiệu A(-6)

B biểu diễn số –2, kí hiệu B(-2) C biểu diễn số 1 , kí hiệu C(1)

D biểu diễn số 5 , kí hiệu D5). B. BÀI TẬP 1 Hình vẽ dưới đây minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C):

a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế. b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu độ ?

Hướng dẫn a) Nhiệt kế a chỉ -3°C : âm 3 độ C

• b chỉ –2°C : âm 2 độ C

c chỉ 0°C : không độ C d chỉ 2°C : 2 độ C

e chỉ 3°C : 3 độ C b) Nhiệt độ chỉ trong nhiệt kế b cao hơn và cao hơn 1°C. | Đọc độ cao của các địa điểm sau: a) Độ cao của đỉnh núi Evợret (thuộc Nêpan) là 8848 mét (cao nhất thế giới) b) Độ cao của vực Marian (thuộc vùng biển Philippin) là -11524 mét (sâu nhất thế giới).

Hướng dẫn a) Độ cao của đỉnh Evợret là tám ngàn tám trăm bốn mươi tám mét. b) Độ cao của vực Marian là âm 11524 mét.

Người ta còn dùng số nguyên âm để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên. Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên.

Hướng dẫn

Nàu –776 a) Ghi điểm gốc ) vào trục số ở hình 6.

Hướng dẫn + +

b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và J5 vào trục số ở hình 7. -tit

Hướng dẫn

0 1 2 3 4 5 Về một trục số và vẽ: a) Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị. b) Ba cặp điểm cách đều điểm 0,

Hướng dẫn

Hai điện 3 và J3 cách điểm 0 ba đơn vị Ba cặp điện cách đều điểm 0 là : 1 và -1; 5 và 5; 8 và -8.

Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
5 (100%) 13 votes