Phần 2 Đề 7: Kể sáng tạo truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.

On

BÀI LÀM Đất Phong Châu nổi tiếng với nhiều hoa thơm cỏ lạ, biển bạc rừng vàng, con người nhân hậu, tài ba. Vua Hùng Vương thứ mười tám mến cảnh, trọng người đã chọn nơi đây để đóng đô, lấy quốc…