Đề số 26: Phân tích mối quan hệ giữa tình và cảnh trong bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của nhà thơ Lí Bạch – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu đôi nét về nhà thơ Lí Bạch. – Giới thiệu đôi nét về tác phẩm và vấn đề mối quan hệ giữa tình và cảnh trong bài thơ. 2. Giải quyết vấn đề:…