Đề số 23: Vẻ đẹp tâm hồn của người bình dân qua những bài ca dao châm biếm – Văn mẫu lớp 7

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Ca dao không chỉ là tiếng nói của tình yêu thương, không chỉ là tiếng hát than thân, ca dao còn là tiếng nói phản kháng mãnh liệt của con người đối với xã hội…