Đề 56 –  Chí khí anh hùng qua phép thử của hạnh phúc lứa đôi. Cảm nhận khi đọc đoạn trích Chí khí anh hùng. (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Đề 56 – Chí khí anh hùng qua phép thử của hạnh phúc lứa đôi. Cảm nhận khi đọc đoạn trích Chí khí anh hùng. (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

On

BÀI LÀM Trong bài viết Một phương diện của thiên tài Nguyễn Du: “Từ Hải”, đăng trên báo Thanh Nghị, số 36, tháng 5 -1943, nhà phê bình Hoài Thanh viết: “Thực suốt cả quyển Đoạn trường tân thanh tức là Truyện…