Bài số 140. Cảm xúc và cảm nghĩ của em khi đọc xong bút ký Cầu Long Biên – chứng nhân của lịch sử

On

Cầu Long Biên – niềm tự hào của Thủ đô yêu dấu suốt hai cuộc kháng chiến. Người ta nhắc đến cầu Long Biên – nhắc đến những sự kiện lịch sử bị hùng của Hà Nội. Bài bút kí Cầu Long…