Bài 6: Văn bản: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

Văn bản: BUỔI CHIỀU ĐỨNG Ở PHỦ THIÊN TRƯỜNG TRÔNG RA (Thiên Trường vãn vọng) I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Qua cái nhìn man mác và cảm xúc lắng đọng của nhà vua, ngôn ngữ và hình tượng thơ đầy âm thanh…