Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, các em cần đọc kĩ bài báo, nắm vững nội dung của bài.

– Khi làm bài tập 2, cần nhớ lại nội dung bài báo vừa đọc ở bài tập 1. Sau đó, ghi vào sổ tay những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon

  1. Làm bài tập 1. Đọc bài báo sau: A lô,

mon . Thần thông đây! a/ Mon ơi! Giải thích giúp mình với: “Sách đỏ” là sách gì?

| Nguyễn Tùng Nam (Hà Nội)

Đô-rê-mon

Câu hỏi của Tùng Nam hay quá! “Sách đỏ là loại sách nêu tên các loại động vật, thực vật quý hiếm. Các loài cây này đang giảm sút nhanh về số lượng, hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển. Cuốn “Sách đỏ” đầu tiên của nước ta in năm 1992. | bị Mon có thể nói về một vài loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chúng được không?

| Trần Ánh Dương (Thái Bình)

Ở Việt Nam, các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng là: sói đỏ, cáo, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác, .. Các loài thực vật quý hiếm là: Trầm hương, trắc, kơ-nia, sâm ngọc linh, tam thất.

Trên thế giới, chim kền kền ở Mĩ chỉ còn 70 con đang nuôi trong vườn thú; cá heo xanh Nam Cực còn 500 con; gấu trúc Trung Quốc còn khoảng 700 con, …

Để bảo vệ các loài vật quý hiếm, chúng ta không được săn bắn hoặc phá hoại môi trường sống của chúng. 2. Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon.

* Các em chỉ cần ghi những ý chính như sau:

a/ “Sách đỏ” là loại sách nêu tên các loài động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo vệ.

b/ Những loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng – Ở Việt Nam:

+ Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng: Sói đỏ, cáo, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác,

+ Các loài thực vật quý hiếm là: trầm hương, trắc, kơ-nia, sâm ngọc linh, tam thất, … – Trên thế giới:

+ Chim kền kền ở Mĩ chỉ còn 70 con; cá heo xanh Nam Cực còn 500 con; gấu trúc Trung Quốc còn khoảng 700 con.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 33: Tập làm văn: Ghi chép sổ tay
Đánh giá bài viết
News Reporter