Bài 23: Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ | I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Đây là bài văn nghị luận hỗn hợp, tác giả đã khéo kết hợp một cách chặt chẽ giữa những thao tác: “giải thích, chứng minh, bình…