Nguồn website giaibai5s.com

  1. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ

KỈ XV – XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ XVI

  1. Một nền sản xuất mới ra đời (Học sinh đọc thêm) Câu hỏi: Nền sản xuất mới được ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?

| Trả lời câu hỏi Vào thế kỉ XV, nền sản xuất mới được ra đời trong lòng xã hội phong kiến đã suy yếu, bị chính quyền phong kiến kìm hãm, song không ngăn được sự phát triển của nó. Đó là nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Câu hỏi: Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở Tây Âu trong | các thế kỉ XV – XVII.

Trả lời câu hỏi Những biểu hiện mới về kinh tế ở Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII: . . + Trên cơ sở nền sản xuất công trường thủ công đã bắt đầu xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường… có thuê mướn nhân công.

+ Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán. + Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn.

Câu hỏi: Em hãy cho biết trong xã hội Tây Âu, mâu thuẫn mới | nào nảy sinh và dẫn tới hệ quả gì?

Trả lời câu hỏi | . Trong xã hội Tây Âu, ngoài mâu thuẫn cơ bản đã có từ trước là mâu

thuẫn giữa giai cấp phong kiến với giai cấp nông dân đã nảy sinh thêm ” một mâu thuẫn mới là mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với tư sản và

các tầng lớp nhân dân lao động. | Hệ quả: dẫn đến cuộc đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  1. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI Câu hỏi: Trình bày nguyên nhân của cuộc Cách mạng Hà Lan thế

ki XVI?

.

Trả lời câu hỏi – Nguyên nhân của cuộc Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI:

+ Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất Nê-đéc-lan (thuộc hai nước Hà Lan và Bỉ hiện nay) có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở Tây Âu. Sự thống trị của Vương quốc Tây Ban Nha từ thế kỉ XII đã ngăn cản sự phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nê-đéc-lan.

+ Mâu thuẫn giữa nhân dân Nê-đéc-lan với chính quyền Tây Ban Nha trở nên gay gắt. Câu hỏi: Tóm tắt diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan.

| Trả lời câu hỏi + Nhân dân Nê-đéc-lan nhiều lần nổi dậy chống sự đô hộ của Vương quốc Tây Ban Nha, mạnh mẽ nhất là cuộc đấu tranh tháng 8-1566. Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu. | + Đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng hoà với tên gọi chính thức là Các tỉnh liên hiệp (về sau gọi là Hà Lan).

+ Cuộc chiến tranh còn tiếp diễn, mãi đến năm 1648, nền độc lập của Hà Lan mới được chính quyền Tây Ban Nha chính thức công nhận. .

+ Hà Lan được giải phóng, nước Cộng hoà ra đời, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. Câu hỏi: Vì sao Cách mạng Hà Lan được xem là cuộc cách mạng tu sån?

Trả lời câu hỏi Vì Cách mạng Hà Lan đã đánh đổ chế độ phong kiến thống trị Tây Ban Nha, thành lập nước cộng hoà và xây dựng một xã hội mới tiến bộ hơn, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Hà Lan phát triển.

  1. CÁCH MẠNG ANH GIỮA THẾ KỈ XVII
  2. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh Câu hỏi: Trình bày sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh?

Trả lời câu hỏi . . | Đầu thế kỉ XVII, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh lớn mạnh nhất châu Âu, biểu hiện:

– Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len, dạ… ra đời, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

– Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành, tiêu biểu là Luân Đôn.”

– Nhiều phát minh mới về kĩ thuật, các hình thức tổ chức lao động hợp lí làm cho năng suất lao động tăng nhanh.

| – Ở nông thôn, số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang . kinh doanh theo lối tư bản. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới. . Câu hỏi: Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh đã dẫn đến những hệ quả gì?

Trả lời câu hỏi . Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh đã dẫn đến những hệ quả là: + Về kinh tế: Quan hệ tư bản chủ nghĩa ở Anh phát triển mạnh. + Về xã hội: – Thành phần xã hội có sự biến đổi, tầng lớp quý tộc mới hình thành.

– Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế gay gắt.

– Nông dân trở nên nghèo khổ, rời bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống. . + Sự thay đổi về kinh tế, những mâu thuẫn gay gắt giữa tự sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế (bên cạnh mâu thuẫn cũ giữa nông dân với địa chủ, quý tộc) dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. [ Câu hỏi: Vì sao nông dân phải rời bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống? |

Trả lời câu hỏi Trước cách mạng, các ngành len dạ, nghề nuôi cừu được phát triển và sinh nhiều lợi nhuận, vì thế một số địa chủ đã tìm mọi cách đuổi nông dân, cướp ruộng đất. Số ruộng đất này cùng với ruộng đất của công xã được địa chủ rào lại và biến thành đồng cỏ chăn nuôi cừu để lấy lông cung

cấp cho ngành sản xuất len dạ. Nông dân bị tước đoạt ruộng đất trở nên L. nghèo khổ buộc phải kéo ra thành thị làm thuê hay di cư ra nước ngoài.

Câu hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc Cách mạng tư sản Anh? |

Trả lời câu hỏi + Đầu thế kỉ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu . Âu, nhiều công trường thủ công ra đời, kinh tế hàng hóa phát triển,

nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại và tài chính hình thành, kinh tế tư bản chủ nghĩa cũng thâm nhập vào nông nghiệp .. . | + Xã hội dần dần phân hóa thành những giai cấp có địa vị kinh tế, chính trị khác nhau, chia thành hai phe đối lập: một bên là quý tộc phong kiến phản động, một bên là quý tộc mới, tư sản, nông dân và các tầng lớp lao động thành thị. Chính mâu thuẫn gay gắt giữa hai phe này đã dẫn đến sự bùng nổ cách mạng tư sản Anh.

  1. Tiến trình cách mạng (học sinh đọc thêm) | Câu hỏi: Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh.

. Trả lời câu hỏi + Năm 1640, Quốc hội được triệu tập. Các đại biểu đã tố cáo chính sách cai trị độc đoán của vua Sác-lơ I và yêu cầu vua không được tự tiện đặt thuế mới. Nhân dân ủng hộ Quốc hội, lên án nhà vua. .

+ Sác-lơ I chạy lên phía Bắc Luân Đôn, chuẩn bị lực lượng chống lại Quốc hội và nhân dân.

+ Tháng 8-1642, cuộc nội chiến bùng nổ. Quân đội của Quốc hội, do Ô-li-vơ Crôm-oen chỉ huy, đánh bại quân đội nhà vua.

+ Ngày 30-11- 1649, cuộc nội chiến chấm dứt. Vua Sác-lơ I bị xử tử. Câu hỏi: Tại sao sau khi vua Sác-lơ I bị xử tử, cách mạng Anh Uẫn chưa chấm dứt?

Trả lời câu hỏi . . Sau khi vua Sác-lơ I bị xử tử (30-1-1649), Anh trở thành nước cộng • hoà. Cách mạng đạt tới đỉnh cao, song cách mạng vẫn chưa chấm dứt bởi vì mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản. Nông dân, binh lính không được hưởng một chút quyền lợi gì, vì vậy họ tiếp tục nổi dậy đấu

đòi hỏi những yêu sách riêng của mình. Nên cộng hòa đã đàn áp họ dã man. Để có một chính quyền mạnh mẽ hơn tự sản và quý tộc mới đã đưa Crôm-oen lên cầm quyền thiết lập chế độ độc tài quân sự. . Câu hỏi: Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào?

Trả lời câu hỏi . . | Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến giữa quân đội nhà vua Sác-lơ I với quân đội của Quốc hội đứng đầu là Crôm-ben. Nó phản ánh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt giữa hai thế lực đối lập:

quý tộc địa chủ phong kiến phản động với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân khác. Câu hỏi: Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?

Trả lời câu hỏi Sau khi vua Sác-lơ I bị xử tử, nước Anh trở thành nước cộng hòa, mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản, nông dân binh lính không được hưởng một chút quyền lợi gì. Vì vậy, họ tiếp tục đấu tranh. Sự bất mãn của quần chúng ngày càng tăng. Để chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân nhằm đẩy cách mạng đi xa hơn, bảo vệ quyền lợi của mình, quý tộc mới và tư sản chủ trương khôi phục lại chế độ quân chủ mà vẫn giữ những thành quả của cách mạng. Vì vậy, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

  1. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII Câu hỏi: Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Trả lời câu hỏi + Đây là cuộc tấn công quyết liệt vào thành trì của chế độ cũ để xây dựng xã hội mới, lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu ở nước Anh, mở đường cho sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển.

+ Đây là cuộc cách mạng tư sản thứ hai trên thế giới nhưng là cuộc – cách mạng đầu tiên có ý nghĩa to lớn đối với quá trình hình thành chủ

nghĩa tư bản ở châu Âu và trên thế giới.

..

.

.

……

Câu hỏi: Nêu kết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII.

. Trả lời câu hỏi Cách mạng tư sản Anh thành công đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới. Nhưng quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng. . Câu hỏi: Tại sao nói cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để .

. . Trả lời câu hỏi Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để bởi vì:

+ Lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sản – quý tộc mới nên nhiều tàn dư phong kiến không bị xóa bỏ. . + Nông dân đã không được hưởng chút quyền lợi gì về ruộng đất mà còn tiếp tục bị chiếm ruộng đất, rồi đẩy tới chỗ bị phá sản hoàn toàn.

Câu hỏi: Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII (chia

bảng thành 2 cột thời gian và sự kiện).

Thời gian

| Sự kiện Năm 1640 Tháng 8 -1642 Năm 1648 Ngày 30-1-1649 Tháng 12-1688

Trả lời câu hỏi Thời gian

– Sự kiện Năm 1640

Quốc hội được triệu tập Tháng 8-1642

Nội chiến bùng nổ Năm 1648

Nội chiến chấm dứt Ngày 30-1-1649

Sác-lơ I bị xử tử Tháng 12-1688 LH Quốc hội tiến hành đảo chính III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH

Ở BẮC MĨ . 1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh Câu hỏi: Các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được thành lập như thế nào?

Trả lời câu hỏi + Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa.

+ Đây là vùng đất phì nhiêu, giàu tài nguyên, quê hương lâu đời của người In-đi-an (thổ dân da đỏ). Trong hai thế kỉ XVII – XVIII, thực dân Anh đã tiêu diệt hoặc dồn người In-đi-an vào vùng đất phía tây xa xôi. Chúng bắt người da đen ở châu Phi đưa sang làm nô lệ để khai khẩn đất hoang, lập đồn điền.

+ Đến đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ. Câu hỏi: Trước sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa, thực dân Anh đã thi hành chính sách gì?

| Trả lời câu hỏi Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của các thuộc địa ở Bắc Mĩ (cướp đoạt tài nguyên, thuế má nặng nề, độc quyền buôn bán trong và ngoài nước).

  1. Diễn biến cuộc chiến tranh (Học sinh tham khảo) Câu hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc chiến tranh?

.

Trả lời câu hỏi | Chính sách thống trị của thực dân Anh đã cản trở sự phát triển của kinh tế, xã hội Bắc Mĩ, gây nên mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa nhân dân Bắc Mĩ với chính quốc, làm bùng lên cuộc đấu tranh của nhân dân. Bắc Mĩ chống chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh.. Câu hỏi: Sự kiện nào là nguyên cớ của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Trả lời câu hỏi Tháng 12-1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở che của Anh và ném các thùng chè xuống biển để phản đối chế độ thuế của thực dân Anh. Ngay lập tức, Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa cảng Bô-xtơn, tăng cường quân chiếm đóng khiến cho việc buôn bán ngưng trệ, nhà máy phải đóng cửa. Vì vậy sự kiện “chè Bô-xtơn” được xem như là nguyên cớ của cuộc chiến tranh. Câu hỏi: Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào?

Trả lời câu hỏi + Tháng 4-1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thu Bắc Mĩ. Nghĩa quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy. .

+ Ngày 4-7-1776, Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa. . . + Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Do số lượng ít, trang bị nghèo nàn nên lúc đầu quân khởi nghĩa đã thất bại ở một số nơi. Tuy nhiên, nghĩa quân vẫn

giữ được lực lượng và đánh thắng các đợt tấn công lớn của quân Anh. . + Ngày 17-10-1777, quân khởi nghĩa thắng một trận lớn ở Xa-ra-tôga. 5000 quân Anh bị bắt làm tù binh, viên tướng chỉ huy phải đầu hàng. Tiếp đó, nghĩa quân thắng nhiều trận khác, buộc Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai 1783 thừa nhận độc lập của Bắc Mĩ. . Câu hỏi: Cho biết nội dung và tính chất tiến bộ của “Tuyên ngôn Độc lập” của Mĩ.

Trả lời câu hỏi * Nội dung:

– Tuyên ngôn Độc lập xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa.

– Tuyên ngôn đã khẳng định: Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong số những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu : hạnh phúc.

* Tính chất tiến bộ: Bản Tuyên ngôn Độc lập đã nêu bật tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, lần đầu tiên các quyền con người và quyền công dân được thừa nhận. Nó nêu cao nguyên tắc bình đẳng, quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

  1. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Câu hỏi: Kết quả của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

Trả lời câu hỏi B. Theo hiệp ước Véc-xai 1783, Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa

Bắc Mĩ. Chiến tranh kết thúc thắng lợi với sự ra đời một quốc gia mới – Hợp chủng quốc Mĩ (viết tắt theo tiếng Anh là USA, thường gọi là nước Mĩ hay Hoa Kì). Câu hỏi: Nêu nội dung của Hiến pháp 1787 của Mĩ.

Trả lời câu hỏi + Theo Hiến pháp, Mĩ là nước cộng hòa liên bang. Chính quyền trung ương được tăng cường nhưng các bang được quyền tự trị rộng rãi.

+ Tổng thống nắm quyền hành pháp. Quốc hội gồm hai viện: Thượng viện và Hạ viện, nắm quyền lập pháp. – + Quyền dân chủ bị hạn chế. Câu hỏi: Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. ^ .

Trả lời câu hỏi | + Thắng lợi của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh .

Bắc Mĩ đã giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, lập nên một quốc gia mới, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Mĩ.

+ Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.

Câu hỏi: Vì sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực chất là một cuộc cách mạng tư sản?

| Trả lời câu hỏi Nói cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực chất là một cuộc cách mạng tư sản bởi vì:

– Cuộc chiến giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ do giai cấp tư sản lãnh đạo lật đổ nền thống trị của Anh, nền cộng hòa của Mĩ ra đời. Hiến pháp 1787 khẳng định quyền thống trị của giai cấp tư sản.

– Nó gạt bỏ những cản trở của chế độ phong kiến, thiết lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, thống nhất thị trường dân tộc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Câu hỏi: Lập niên biểu về chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc

địa Anh ở Bắc Mĩ.

……..-.-

…………

.

.

.

.

Sự kiện

Thời gian Ngày 1-12-1773 Ngày 5-9 đến 26-10-1774 Tháng 4-1775 Ngày 4-7-1776 Ngày 17-10-1777

|

Thời gian Ngày 1-12-1773.

Ngày 5-9 đến 26-10-1774 Tháng 4-1775

Trả lời câu hỏi

| Sự kiện Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh. Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a. Chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc | và thuộc địa. Tuyên ngôn Độc lập ra đời. Quân khởi nghĩa thắng lợi ở Xa-ra-tô-ga.

.

–…–.–..

Ngày 4-7-1776 Ngày 17-10-1777

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)-Chương I. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)-Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Đánh giá bài viết

Những bài viết liên quan

News Reporter