Nguồn website giaibai5s.com

  1. Cho dãy số: 100; A01; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110.

Nhìn vào dãy trên, viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  1. a) Số thứ nhất trong dãy số là số 100. | b) Số thứ năm trong dãy số là số 104. c) Số thứ mười trong dãy số là số 109. d) Tổng các cặp số thứ nhất và mười một; thứ hai và mười; thứ ba và thứ chín; thứ tư và thứ tám; thứ năm và thứ bảy đều bằng 210.
  2. e) Mỗi tổng hai số trên đều gấp 2 lần số thứ sáu của dãy. 2. Các bạn học sinh của Trường Tiểu học Hòa Bình tham gia Hội khỏe Phù Đổng đã đạt các giải như sau:

Bơi : 2 giải nhất, 3 giải nhì Đá cầu :1 giải nhì, 2 giải ba

Cờ vua :1 giải nhì Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): Môn

Bơi | Đá cầu Cờ vua Giải

Nhất | 2 | 0

Nhìn

Ba

  1. Viết số thích hợp vào ô trống, biết rằng mỗi lớp đều có 40 học sinh:

Lớp

3B

30

Số học sinh nam

17

21

22

Số học sinh nữ

23

19

18

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 126. Luyện tập Làm quen với thống kê số liệu
Đánh giá bài viết
News Reporter