A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến) không di truyền.

– Mức phản ứng được di truyền.

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP

1. Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

Trả lời

Cùng một kiểu gen nhưng có thể cho một dãy các kiểu hình khác nhau tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương tứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của kiểu gen.

2. Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó động vật, ta cần phải làm gì?

Trả lời

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải tạo ra một loạt các con vật có cùng một kiểu gen rồi cho chúng sống ở các môi trường khác nhau. Việc tạo ra các con vật có cùng kiểu gen có thể được tiến hành bằng cách nhân bản vô tính hoặc chia một phôi thành nhiều phôi nhỏ rồi cho vào tử cung của các con mẹ khác nhau để tạo ra các con con.

3. Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng “má lúm đồng tiền” có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào?

Trả lời

Nói cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng “má lúm đồng tiền” thực ra là không hoàn toàn chính xác. Mẹ chỉ truyền cho con thông tin quy định việc hình thành nên tính trạng “má lúm đồng tiền” dưới dạng trình tự các nuclêôtit xác định (alen) mà không truyền cho con tính trạng đã có sẵn.

4. Một số bà con nông dân đã mua hạt ngô lai có năng suất cao về trồng nhưng cây ngô lại không cho hạt. Giả sử công ty giống đã cung cấp hạt giống đúng tiêu chuẩn. Hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng cây ngô không cho hạt trong trường hợp trên.

Trả lời

Mỗi giống cây trồng đều đòi hỏi một loạt các điều kiện môi trường thích hợp. Việc giống ngô lai không cho thu hoạch hoặc năng suất quá thấp so với yêu cầu có thể là do chúng được gieo trồng trong điều kiện thời tiết không thích hợp.

Nguồn website giaibai5s.com

Học tốt Sinh học 12 – Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
Đánh giá bài viết