Nguồn website giaibai5s.com

a/ Giọng đọc: Giọng rành mạch, dứt khoát. Nhấn giọng những từ ngữ nói về tầm quan trọng của sức khỏe, bổn phận phải bồi bổ sức khỏe của mỗi người dân yêu nước.

b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu: Nghỉ một nhịp chỗ có dấu phẩy. Các dấu còn lại nghỉ hai nhịp.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: giữ gìn, nước nhà, luyện tập, lưu thông, ngày nào, sức khỏe, yếu ớt, khí huyết, … II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Sức khỏe cần thiết như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

(Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây dựng đời sống mới. Việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công.) 2. Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước?

(Vì mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.) 3. Em hiểu ra điều gì sau khi đọc “ Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ ?

(Các em có thể trả lời: – Bác Hồ là tấm gương về rèn luyện thân thể – Sức khỏe là vốn quý, muốn làm việc gì cũng phải cần có sức khỏe.

– Rèn luyện để có sức khỏe không phải là chuyện riêng của mỗi người mà là trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước. 4. Em sẽ làm gì sau khi đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ?

(Các em có thể trả lời: – Em sẽ siêng năng luyện tập thể dục, thể thao.

.. – Em sẽ luyện tập để có cơ thể khỏe mạnh.)

III. Luyện tập 1. Đọc lại bài tập đọc 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: giữ gìn, nước nhà, luyện tập, lưu thông, ngày nào, sức khỏe, yếu ớt, khí huyết, … 3. Ghi nhớ nội dung bài: Hiểu tính đúng đắn, giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ. Từ đó, có ý thức luyện tập để bồi bổ sức khỏe.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 29: Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Đánh giá bài viết
News Reporter