Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả | – Đọc lại bài chính tả Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (từ đầu đến của mỗi một người yêu nước) (trang 94).

– Luyện viết các từ ngữ: giữ gìn, sức khỏe, yếu ớt, luyện tập,…

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống: al s hay x?

Giảm 20 cân Một người to béo kể với bạn:

– Tôi muốn gây bớt đi, bác ..ĩ khuyên tôi mỗi …áng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng …ung quanh thị …ã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

– Kết quả ra sao? – Người bạn hỏi. – Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi …út mất 20 cân. b/ in hay inh?

Xếp thứ ba Chinh khoe với Tín:

– Bạn Vinh lớp m… là một vận động viên điền k… Tháng trước, có cuộc thi, cậu ấy về thứ ba đấy, bạn có t… không?

Tín hỏi: – Có bao nhiêu người thị mà bạn ấy đứng thứ ba? – À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học S… tham gia thôi. * Kết quả đúng: a/ s hay r?

Giảm 20 cân Một người to béo kể với bạn: – Tôi muốn gây bớt đi, bác sĩ khuyên tôi mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng xung quanh thị xã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

– Kết quả ra sao? – Người bạn hỏi. – Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi sút mất 20 cân. . . . . b/ in hay inh?

– Xếp thứ ba

Chinh khoe với Tín:

– Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước, có cuộc thi, cậu ấy về thứ ba đấy, bạn có tin không?

Tín hỏi: – Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba? – À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học sinh tham gia thôi.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 29: Chính tả: Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Phân biệt s / x, in / inh
Đánh giá bài viết
News Reporter