Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Đoạn 1: Giọng trang nghiêm; đoạn 2: Giọng tinh nghịch; đoạn 3: Giọng hồi hộp; đoạn 4: Đọc với giọng ca ngợi, thán phục…

b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu: Nghỉ một nhịp chỗ có dấu phẩy. Các dấu còn lại nghỉ hai nhịp.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: Ngự giá, xa giá, truyền lệnh, náo động, trong leo lẻo, hốt hoảng, vùng vẫy, cứng cỏi, …

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu?

(Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây.) 2. Cậu bé Cao Bá Quát có mong muốn gì?

(Cao Bá Quát muốn nhìn rõ mặt vua. Nhưng xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi mọi người, không cho đến gần.) 3. Cậu bé đã làm gì để thực hiện mong muốn đó?

(Cậu nghĩ ra cách làm ầm ĩ, náo động: Cậu cởi quần áo nhảy xuống hồ tắm, làm cho quân lính hốt hoảng xúm vào bắt trói. Cậu không chịu, la hét om sòm, khiến vua phải truyền lệnh dẫn cậu tới.) 4. Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối?

(Vì vua thấy cậu bé tự xưng là học trò, muốn thử tài cậu, cho cậu cơ hội để chuộc tội.) 5. Vua ra vế đối thế nào?

(Vua ra vế đối: Nước trong leo lẻo cá đớp cá.) 6. Cao Bá Quát đối lại thế nào?

(Cao Bá Quát đối: Trời nắng chang chang người trái người.)

III. Kể chuyện: 1. Sắp xếp lại các tranh sau theo đúng thứ tự trong câu chuyện

6

.

.

.

.

w

.

:

:.

.

X

MARES

3

WANT

re

..

.

3

40

.

MO

.

.

* Kết quả đúng: Các tranh cần sắp xếp theo đúng thứ tự sau: 3 – 1 – 2 – 4 2. Dựa vào 4 tranh sau khi đã sắp xếp lại, hãy kể câu chuyện.

  1. Luyện tập 1. Đọc lại bài tập đọc 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: ngự giá, xa giá, truyền lệnh, náo động, trong leo lẻo, hốt hoảng, vùng vẫy, cứng cỏi,.. 3. Ghi nhớ nội dung bài: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 24: Tập đọc – kể chuyện: Đối đáp với vua
Đánh giá bài viết
News Reporter