Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ nội dung ghi ở ba dòng a, b, c. Sau đó, tìm các từ theo yêu cầu của đề bài.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc đoạn văn. Sau đó, đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp. II. Làm bài tập 1. Tìm các từ ngữ:

a/ Chỉ những người hoạt động nghệ thuật. b/ Chỉ các hoạt động nghệ thuật. c/ Chỉ các môn nghệ thuật. * Kết quả đúng: Các em có thể tìm những từ ngữ sau: a/ Chỉ những người | diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà soạn hoạt động nghệ thuật | kịch, biên đạo múa, nhà ảo thuật, đạo diễn, hoạ

sĩ, nhạc sĩ, nhà quay phim, nhà điêu khắc, kiến

trúc sư, nhà tạo mốt,… . b/ Chỉ các hoạt động đóng phim, ca hát, múa, vệ, biểu diễn, làm thơ, nghệ thuật

làm văn, viết kịch, nặn tượng, quay phim,… c/ Chỉ các môn nghệ điện ảnh, kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, ca thuật

vọng cổ, hát, xiếc, ảo thuật, múa rối, âm nhạc,

hội hoạ, kiến trúc, điêu khắc, múa,… 2. Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong đoạn văn sau:

Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,… đều là một tác phẩm nghệ thuật. Người tạo nên các tác phẩm nghệ thuật ấy là các nhạc sĩ hoạ sĩ nhà văn nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn. Họ đang lao động miệt mài say mê để đem lại cho ta những giờ giải trí tuyệt vời giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

* Kết quả đúng: Cần đặt dấu phẩy vào đoạn văn như sau:

Mỗi bản nhạc, mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện, mỗi vở kịch, mỗi cuốn phim,… đều là một tác phẩm nghệ thuật. Người tạo nên các tác phẩm nghệ thuật ấy là các nhạc sĩ, hoạ sĩ, nhà văn, nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn. Họ đang lao động miệt mài, say mê để đem lại cho ta những giờ giải trí tuyệt vời, giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi | ngày một tốt đẹp hơn.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 24: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy
Đánh giá bài viết
News Reporter