Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Ê-đi- xơn (trang 31) – Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả.

– Luyện viết các từ ngữ: Cần cù, sáng tạo, giàu sáng kiến, mong muốn, cuộc sống, …

– Viết xong, dò lai bài + chữa lỗi.

  1. Làm bài tập: 1. a/ Điền vào chỗ trống tr hay ch? Giải câu đố.

Mặt …òn, mặt lại đỏ gay Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao? Suốt ngày lơ lửng …ên cao Đêm về, đi ngủ, ..ui vào nơi đâu?

. (Là gì?)

b/ Chọn dấu hỏi hay dấu ngã đặt trên chữ in đậm? Giải câu đố sau:

| Cánh gì cánh chẳng biết bay Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi.

Đôi ngàn vạn giọt mồ hôi Bát cơm trắng đeo, địa xôi thơm bùi.

(Là gì?) * Kết quả đúng: 2. a/ Điền vào chỗ trống tr hay ch? Giải câu đố.

Mặt tròn, mặt lại đỏ gay Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao?

Suốt ngày lơ lửng trên cao Đêm về, đi ngủ, chui vào nơi đâu?

(Là mặt trời)

. b/ Chọn dấu hỏi hay dấu ngã đặt trên chữ in đậm? Giải câu đố sau:

Cánh gì cánh chẳng biết bay Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi.

Đổi ngàn vạn giọt mồ hôi Bát cơm trắng dẻo, đĩa xôi thơm bùi.

(Là cánh đồng)

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 22: Chính tả: Nghe – viết: Ê – đi – xơn. Phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dâu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter