Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Đọc bài thơ với giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng các từ ngữ thể hiện tình cảm của bạn nhỏ với chiếc cầu của cha: vừa bắc xong, yêu sao yêu thế, yêu hơn cả cái cầu của cha

b/ Cách ngắt nghỉ:

Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: xe lửa, bắc cầu, đãi đỗ, Hàm Rồng, … . II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Người cha trong bài thơ làm nghề gì?

(Người cha làm nghề xây dựng cầu – có thể là kĩ sư hoặc là một công nhân.) 2. Cha gửi cho bạn nhỏ ảnh chiếc cầu nào? Được bắc qua sông nào?

(Đó là chiếc cầu Hàm Rồng, được bắc qua sông Mã.)

  1. Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì?

(Bạn nghĩ đến sợi tơ nhỏ, giúp nhện qua chum nước, nghĩ đến ngọn gió như chiếc cầu giúp sáo qua sông bạn nghĩ đến lá tre như chiếc cầu giúp kiến qua ngòi. Bạn nghĩ đến chiếc cầu tre qua nhà bà ngoại. Bạn nghĩ đến chiếc cầu ao mẹ thường đãi đỗ.) . 4. Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào? Vì sao?

(Bạn yêu chiếc cầu trong tấm ảnh – cầu Hàm Rồng. Vì đó là chiếc cầu do cha bạn và các đồng nghiệp làm nên.) 5. Bài thơ cho em thấy tình cảm của bạn nhỏ với cha như thế nào?

(Bạn yêu cha, tự hào về cha. Vì vậy, bạn thấy yêu nhất cái cầu do cha mình làm ra.)

III. Luyện tập 1. Đọc lại bài Cái cầu 3 lần. 2. Luyện viết các từ ngữ sau: Xe lửa, bắc cầu, đãi đỗ, Hàm Rồng,… 3. Ghi nhớ nội dung bài thơ: Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu do cha làm là đẹp nhất, đáng yêu nhất. 4. Học thuộc lòng bài thơ.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 22: Tập đọc: Cái đầu
Đánh giá bài viết
News Reporter