Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Bàn tay cô giáo (trang 25) – Luyện viết các từ ngữ: giấy trắng, nắng tỏa, dập dềnh, sóng lượn, … .

. Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập: 1. a/ Điền vào chỗ trống tr hay ch?

í thức là người quyền làm các công việc í óc dạy học, ..ữa bệnh, ..ế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động …ân tay như công nhân, nông dân, …í thức đang đem hết ..í tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta. . | b/ Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? .

| Trên ruộng đồng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, ở đâu, ta cũng gặp nhưng trí thức đang lao động quên mình. Các ki sư nông nghiệp đang nghiên cứu giống lúa mới, ki thuật trồng trọt, chăn nuôi mới. Các ki sư cơ khí cùng công nhân san xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta thành người có ích cho xã hội. Các bác sĩ chữa bệnh cho dân.

* Kết quả đúng: a/ Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Trí thức là người chuyên làm các công việc trí óc dạy học, chữa bệnh, chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động chân tay như công nhân, nông dân, trí thức đang đem hết trí tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.

b/ Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

– | Trên ruộng đồng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, đâu, ta cũng gặp nhưng trí thức đang lao động quên mình. Các kĩ sư nông nghiệp đang nghiên cứu giống lúa mới, kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi mới. Các kĩ sư cơ khí cùng công nhân sản xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta thành người có ích cho xã hội. Các bác sĩ chữa bệnh cho dân.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 21: Chính tả: Nhớ – viết: Bàn tay cô giáo. Phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter