Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm, biểu lộ thái độ cảm phục, kính trọng.

bị Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp sau dấu phẩy. Nghỉ hai nhịp chỗ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: Nấm pê-ni-xi-lin, hoành hành, tận tụy. II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Tìm những chi tiết nói lên tinh thần yêu nước của bác sĩ Đặng Văn Ngữ.

(- Ông rời Nhật Bản về nước tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.

– Ông đã lên đường chống Mĩ khi đã gần 60 tuổi.) . 2. Tìm những chi tiết cho thấy bác sĩ Đặng Văn Ngữ rất dũng cảm.

(Ông đã tiêm trên chính cơ thể mình những liều thuốc đầu tiên. 3. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã có đóng góp gì cho hai cuộc kháng chiến?

(Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông đã gây dựng được một va li nấm pê-ni-xi-lin. Nhờ loại nấm này, bộ đội ta đã chế được thuốc chữa bệnh cho thương binh. Trong kháng chiến chống Mĩ, ông ra mặt trận, ông chế được thuốc sốt rét. Thuốc sản xuất đã có hiệu quả cao.) 4. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ hi sinh trong hoàn cảnh nào?

(Ông đã hi sinh trong một trận bom của kẻ thù.) 5. Em hiểu điều gì qua câu chuyện?

(Các em có thể trả lời:

– Bác sĩ Đặng Văn Ngữ rất yêu nước, rất tận tụy với công việc chữa bệnh đặc biệt là chữa cho thương binh.

– Bác sĩ Đặng Văn Ngữ rất dũng cảm, đã tiêm thử thuốc trên cơ thể mình. – Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

– Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã hi sinh vì nước, vì dân. Nhân dân không | bao giờ quên ông…)

III. Luyện tập 1. Đọc lại bài Người trí thức yêu nước 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: Nấm pê-ni-xi-lin, hoành hành, tận tụy… 3. Ghi nhớ nội dung bài: Ca ngợi bác sĩ Đặng Văn Ngữ – một trí thức yêu nước đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp khoa học và sự nghiệp bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 21: Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Đánh giá bài viết
News Reporter