Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng đọc to, rõ, mạnh mẽ; nhấn giọng những từ ngữ tả tội ác của giặc; tả chí khí của Hai Bà Trưng; tả khí thế oai hùng của đoàn quân khởi nghĩa. | b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu:

– Chỗ dấu phẩy nghỉ nhanh, một nhịp (mỗi nhịp bằng một lần gõ) – Chỗ có dấu chấm lửng (ba chấm), nghỉ lâu 3 nhịp.

– Chỗ có các dấu còn lại, nghỉ hai nhịp. c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: ruộng nương, lên rừng, lập mưu, thuở xưa, thẳng tay. II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta.

(Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương; bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai … làm nhiều người thiệt mạng. Lòng dân oán hận ngút trời.) 2. Hai Bà Trưng có tài và có chí lớn như thế nào?

(Hai Bà Trưng rất giỏi võ nghệ, nuôi chí lớn giành lại non sông.) 3. Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa?

(Vì Hai Bà yêu nước, thương dân, căm thù quân giặc tàn bạo đã giết hại ông Thi Sách và gây bao tội ác với nhân dân.) 4. Hãy tìm những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa

(Hai Bà mặc áo giáp phục thật đẹp, bước lên bành voi rất oai phong. Đoàn quân rùng rùng lên đường, giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên …) 5. Vì sao bao đời nay, nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng?

(Vì Hai Bà đã lãnh đạo nhân dân ta giải phóng đất nước. Hai Bà là những vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trên đất nước ta.) III. Kể chuyện | Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn của câu chuyện Hai Bà Trưng:

as

SS

14

W

A

.

.

………

.

.

. wwwwww

V

.

ht

US

www

www

FAX

Lab

VE

.wik

www

2222

wwwwwwwwwww

  1. Luyện tập
  2. Đọc lại bài Hai Bà Trưng 3 lần.
  3. Luyện đọc lại các từ ngữ: ruộng nương, lên rừng, lập mưu, thuở xưa, thẳng tay.

| 3. Ghi nhớ: Câu chuyện ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và của nhân dân ta.

  1. Kể lại câu chuyện Hai Bà Trưng cho người thân nghe. Ví dụ:

| Hai Bà Trưng | 1. Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng

săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng,… Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược.

  1. Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chó giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy, bèn lập mưu giết chết Thi Sách.

| 3. Nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trẩy quân, có người xin nữ tướng cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời:

Không! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn.

| Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiến mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.

  1. Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm trong lịch sử nước ta,

Theo Văn Lang

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 19: Tập đọc – kể chuyện: Hai Bà Trưng
Đánh giá bài viết
News Reporter