Nguồn website giaibai5s.com

  1. Việt chính tả

– Đọc lại bài chính tả Chiều trên sông Hương (trang 96). • Gạch dưới tên riêng trong bài. – Luyện viết các từ ngữ: sông Hương, tre trúc, nghi ngút, vắng lặng,..

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống oc hay ooc?

con s…, mặc quần s…, cần cẩu m… hàng, kéo xe rơ-m…. .

al

( * Kết quả đúng:, , , . . . . . . . . . + : , , – con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe rơ- moóc 2. Giải câu đố sau:

Để nguyên – giúp bác nhà nông Thêm huyền – ấm miệng cụ ông, cụ bà.

Thêm sắc – từ lúa mà ra . Đố bạn đoán được đó là chữ chi? (Là những chữ gì?) Quen gọi là hạt chẳng nở thành cây | nhà cao nhà đẹp

dùng tôi để xây. (Là hạt gì?) * Kết quả đúng: a/ trâu – trầu – trấu 1 b/ hạt cát

b/

_..

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 12: Chính tả: Nghe – viết: Chiều trên sống Hương. Phân biệt oc / ooc, tr / ch, at / ac
Đánh giá bài viết
News Reporter