Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Quê hương (3 khổ thơ đầu – trang 79 )

– Luyện viết các từ ngữ: chùm khế ngọt, trèo hái, rợp, diều biếc, khua, rụng trắng, ..

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống et hay oet? Em bé tí miệng cười, mùi kh… , cưa xoèn xe , xem x.

” * , Xem X

. . .

.

. | * Kết quả đúng:

” Em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn xoẹt, xem xét 2. Viết lời giải các câu đố sau: – al.

Để nguyên, ai cũng lặc lè Bỏ nặng, thêm sắc – ngày hè chói chang.

(Là những chữ gì?)

– Có sắc – mọc ở xa gần . . . Có huyền – vuốt thẳng áo quần cho em.

(Là những chữ gì?) Để nguyên – giữa đầu và mình Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa ngon.

(Là những chữ gì?) Không dấu – trời rét nằm cong Thêm huyền – bay lả trên đồng quê ta

Có hỏi – xanh tươi mượt mà Trâu bò vui gặm nhẩn nha từng đàn

(Là những chữ gì?) * Kết quả đúng: a/ nặng – nắng ; lá – là (quần áo)

b/ cổ – cỗ ; co – cò – cỏ

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 10: Chính tả: Nghe – viết: Quê hương. Phân biệt et / oet, l / n, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter