I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Cấu tạo của kim loại

a. Cấu tạo nguyên tử: Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại có số electron ở lớp ngoài cùng ít (1, 2, 3e). 

b. Cấu tạo tinh thể: Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm những nút của mạng tinh thể. Các electron hóa trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể. 

c. Liên kết kim loại: Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

2. Tính chất của kim loại

a. Tính chất vật lí chung:

Các kim loại đều dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, có ánh kim là do các electron tự do trong kim loại gây ra.

b. Tính chất hóa học chung:

– Các kim loại đều có tính khử: M → Mn+ + ne. 

– Nguyên nhân: Các electron hóa trị của nguyên tử kim loại liên kết yếu với hạt nhân nguyên tử, do đó các kim loại có khả năng nhường electron để tạo thành ion dương.

c. Dây điện hóa của kim loại:

Dãy điện hóa của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa – khử theo quy tắc α: Phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa – khử xảy ra theo chiều chất oxi hóa mạnh hơn sẽ oxi hóa chất khử mạnh hơn sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và 8hất khử yếu hơn.

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập Hóa Học lớp 12 Cơ bản-Chương 5. Đai cương về kim loại-Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại
Đánh giá bài viết