Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 62: Điện gió – Điện Mặt Trời – Điện hạt nhân

On

62.1. Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ máy phát điện gió cũng không bao giờ cạn. Phải chăng ở đây năng lượng đã tự sinh ra? Nếu không phải thì năng lượng đó từ…

Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 61: Sản xuất điện năng – Nhiệt điện và thủy điện

On

61.1. Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có hai bộ phận chính để thực hiện việc biến đổi một dạng năng lượng khác thành điện năng. Hãy chỉ ra hai bộ phận đó và cho biết năng lượng…

Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

On

59.1 Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi vật đó có khả năng nào?  Giữ cho nhiệt độ không đổi.  Làm nóng một vật khác.  Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động.  Nổi được trên…

Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

On

55.1 Chọn câu đúng Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ  Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng  Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen  Chiếc bút màu xanh…

Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 – Bài 53-54: Sự phân tích ánh sáng trắng Sự trộn các ánh sáng màu

On

53-54.1 Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây?  Chiếu một chùm sáng trắng vào một gương phẳng  Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thủy tinh mỏng  Chiếu một chùm sáng trắng qua…