Giải vở bài tập Toán 4 Tập 2 – Bài 166: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

On

1. Viết tên, kí hiệu, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học vào chỗ chấm trong bảng sau: Tên Kí hiệu Quan hệ giữa các đơn vị  Mét vuông Đề-xi-mét vuông Xăng-ti-mét vuông Ki-lô-mét vuông m² dm² cm²…