1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = 60 giây ;   3 phút = 180 giây ;  1/10 phút = 10 giây

60 giây = 1 phút ;     8 phút = 480 giây ;   2 phút 10 giây = 130 giây.

b) 1 thế kỷ = 100 năm                             2 thế kỷ = 200 năm

1/5 thế kỷ = 20 năm                               100 năm = 1 thế kỷ

7 thế kỷ = 700 năm                                1/4 thế kỷ = 25 năm

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) – Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc thế kỷ thứ I.

– Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước vào thăm 968. Năm đó thuộc thế kỷ X.

– Lê Lợi lên ngôi vua vào năm 1428. Năm đó thuộc thế kỷ XV.

b) – Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945. Năm đó thuộc thế kỷ XX. Tính từ năm đó đến nay đã được 69 năm.

3. Đọc bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh dưới đây rồi viết vào chỗ chấm:

Tên Thời gian chạy
Hoa 1 phút 3 giây
Hùng 52 giây
Bình 49 giây
Lan 1 phút 10 giây

 

Hướng dẫn Ta có thời gian của Hoa chạy là: 1 phút 3 giây = 63 giây

Ta có thời gian của Hùng chạy là: 52 giây

Ta có thời gian của Bình chạy là: 49 giây

Ta có thời gian của Lan chạy là: 1 phút 10 giây = 70 giây

– Thời gian bạn Hùng chạy là 52 giây.

– Bạn Bình chạy nhanh nhất.

– Bạn Lan chạy chậm nhất

– Bạn Bình chạy nhanh hơn bạn Hùng

 

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 20: Giây, thế kỷ
Đánh giá bài viết
News Reporter