Bài 95(tr. 95 SGK)

Đề bài

Giải thích vì sao: (-1)3 = -1. Có còn số nguyên nào khác mà lập phương của nó bằng chính nó ?

Giải:

Ta có: (-1)3 = (- 1).(- 1).(- 1) = – (1.1.1) = – 1.

Còn hai số nguyên khác cũng có tính chất trên, đó là: 1 = 1 và 0 = 0.

Giaibai5s.com

Bài 95 (trang 95 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết