Nguồn website giaibai5s.com

THỂ

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

12% của 345kg là | 12 x 345 :100 = 41, 4 (kg) 67% của 0,89ha là | 67 x 0,89 :100 = 0,5963 (ha)

0,3% của 45km là 1 0,3 x 45 : 100 = 0,135 (km) 2. Một cửa hàng bán 240kg gạo, trong đó có 85% là gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp ?

| Bài giải Số gạo tẻ bán được là: 240 x 8520

= 204 (kg)

100 Số gạo nếp bán được là: 240 – 204 = 36 (kg)

– Đáp số: 36kg. 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng 15m.

Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Bài giải | Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

24 x 15 = 360 (mo) Diện tích phần đất làm nhà:

360 x 25 -90 (m2) 100

Đáp số: 90m. 4. Tính:

2500 x 4 a) 4% của 2500kg là: – = 100 (kg)

100

1200 x 10 b) 10% của 1200l là: – 2 = 120 (lít)

100

4000 x 25 c) 25% của 4000m” là: –

100

= 1000 (m2)

80

Bài 78. Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm
Đánh giá bài viết