Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm: a) 12,6 x 0,1= 1,26

2,05 x 0,1 = 0,205 c) 12,6 x 0,001 = 0,0126

503,5 x 0,001 = 0,5035

  1. b) 12,6 x 0,01 = 0,126

47,15 x 0,01 = 0,4715

(cm)

  1. Viết các số đo sâu dưới dạng số đo bằng ki-lô-mét vuông:

1200ha = 12km 215ha = 2,15km? 16,7ha = 0,167km 3. Trên bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000 đoạn đường từ Thành phố Hồ Chí Minh

đến Phan Rang đo được 33,8cm. Tính độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang.

| Bài giải Độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang là: 33,8 x 1000000 = 33800000 (cm)

= 338 (km)

B Đáp số: 338km, 4. Mảnh đất hình vuông có cạnh 9,6m. Mảnh đất hình chữ nhật có

chiều rộng bằng cạnh của mảnh đất hình vuông và chiều dài 15m. Tính tổng diện tích của cả hai mảnh đất đó.

Bài giải Diện tích mảnh đất hình vuông: C ác ĐTQG.

9,6 x 9,6 = 92,16 (mo) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật:

15 x 9,6 = 144 (mo) Tổng diện tích của cả hai mảnh đất: 92,16 + 144 = 236,16 (m2)

Đáp số: 236,16 m2.

Bài 59. Luyện tập nhân một số thập phân với một số thập phân
Đánh giá bài viết