Bài 25 (trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 6)

Đề bài:

Giải:

A = {In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam}.

B = {Xin-ga-po, Bru-nây, Cam-pu-chia}.

Giaibai5s.com

Bài 25 (trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 6)
Đánh giá bài viết