Bài 155: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
Bài 155: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

7 ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
BÀI 155 ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Viết các số:
Chín trăm mười lăm Sáu tràm chín mươi làm Bảy trăm mười bốn Năm trăm hai mươi tư Một trăm linh một
Hai trăm năm mươi Ba trăm bảy mươi mốt Chín trăm Một trăm chín mươi chia Năm trăm năm mươi lăm.
Giải
524;
695; 371;
714; 900;
101. 555.
199;
Viết các số:
– Cột thứ 1: 915;
– Cột thứ 2: 250; 2. Só a) 380 381 1 383 b) 500 | 502 c) 700 710 720
386 I
I 507 |
I 390
509 O 790
Giải
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
b)
500
501 502
503
504
505
506
507
508
509
510
760
770
780
790 800
-;
-;
1000.
c) 700 710 720 730 740 750 3. Viết các số tròn trăm thích hợp vào dấu chấm: 100; -; 300; -; -; – 700;
Giải 200; 400; 500; 600;
372 – 299 465 – 700 534 – 500 + 34
AV !!
800; 900.
631 – 640 909 – 902 + 7 708 – 807
98 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com
631 < 640 909 = 902 + 7 708 < 807 Giải 372 > 299 465 < 700 534 = 500 + 34 5. a) Viết số bé nhất có ba chữ số. b) Viết số lớn nhất có ba chữ số. c) Viết số tiền sau của 999. Giải a) Số bé nhất có ba chữ số : 100 b) Số lớn nhất có ba chữ số : 999 c) Số liền sau của 999 là : 1000.
Bài 155: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
Đánh giá bài viết