Phần 2 Đề 18: Kể về một người bạn mà em quý mến. (Ngữ văn 6, tập một, tr. 77)

On

DÀN BÀI Mở bài Giới thiệu về người bạn Thân bài – Một vài nét về hình ảnh người bạn. + Diện mạo, lai lịch của bạn. + Những sự việc, hành động, lời nói thể hiện phẩm chất, tính cách,… của…