Phần 2 Đề 3: Trong mơ, em đã được trò chuyện cùng Thánh Gióng. Hãy kể lại giấc mơ đó.

On

Trước khi gặp Thánh Gióng, tôi vốn là một người nhút nhát. Tôi thích sống lặng lẽ, khép nép và luôn ẩn mình giữa đám đông, không muốn ai chú ý đến mình. Thỉnh thoảng bố mẹ tôi đi công tác xa,…