Đề số 5: Chân dung nhân vật Va-ren trong tác phẩm “Những trò lố hay là Va- ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc.

On

DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu truyện ngắn “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc. – Giới thiệu nhân vật Va-ren: là một trong hai nhân vật chính của tác phẩm; là…