ĐỀ 253: Câu thơ đề từ của bài thơ Tràng giang và mối liên hệ giữa câu thơ đó với bức tranh thiên nhiên cũng như tâm trạng của tác giả trong bài thơ Tràng giang?

On

HƯỚNG DẪN Đọc Tràng giang, Hoài Thanh cho rằng bài thơ là sự giãi bày nỗi “lạc loài giữa cái mênh mông của đất trời, cái xa vắng của thời gian”. Quả thật, xuyên suốt Tràng giang là nỗi sầu cô đơn,…