Đề 11: Cảm nhận về câu ca dao: Thân em như tấm lụa đào, Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Đề 11: Cảm nhận về câu ca dao: Thân em như tấm lụa đào, Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

On

BÀI LÀM Thân phận người phụ nữ trong chế độ phong kiến đã chịu rất nhiều thiệt thòi và bất hạnh. Đã có nhiều điển hình về sự bất hạnh đó. Một nàng Kiều gian truân, ngậm đắng nuốt cay khóc thầm…