Một số chủ đề thường gặp trong đề thi tuyển sinh vào 10 Đại số – Chủ đề 1: Căn số, các phép biển đổi căn thức

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ  Căn bậc hai Số x là căn bậc hai của số thực a không âm nếu x^ = a. + Mỗi số a > 0 có hai căn bậc hai, căn bậc hai dương hay…