Bài số 36: Tưởng tượng và kể lại câu chuyện hai mươi năm sau khi về thăm trường cũ

On

Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát mới đó mà đã mười năm. Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trở thành sinh viên năm thứ nhất đại học. Hôm nay, có dịp về thăm ngôi trường cũ thân yêu, trong tôi…