Bài số 144. Suy nghĩ về tình yêu đất nước (Lời người cha nói với con về  tình yêu nước)

On

Truyện Cậu bé đánh trống người Xac-đê-nha đã làm cho con cảm động sâu sắc, thế thì sáng hôm nay chắc là con phải làm dễ dàng bài văn đầu đề: Tại sao cậu yêu đất nước của cậu? “Tại sao tôi…