Bài 26 47+ 5 =? I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính 47 ? ? ? sܘܐ ཆཨ༤༧ ༤ ཨ| ལྷ ཎ ཁ/ Giải 17 47. + + + ܕܬܐ . ܐ . ..ܫ ܘܐ 8 ܕܘܐܘ ܗܘܐܝ 21 54 65 ;[ale a e 67 25 47 + + ༡ 32 མ 35 76 2. Viết số thích hợp vào ô trống: Số hạng Số hạng [ Tổng L 27 7 47 6 8 ] , 7 , 13 27 Giải 19 7 | 7 | 34, 26] ། Số hạng số hạng [ 8 Téng 15 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau: 47 6 53 13 20 17cn 8cm ——- ་ ? cm Giải Đoạn thẳng AB dài là: 17+ 8 = 25 (cm) Đáp số: 25cm s D. 4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là: A. 4 B. 5 (Hướng dẫn: Đếm hình đơn và các hình chữ nhật được ghép từ các hình đơn) Giải Khoanh (0) 9. 38 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Nối phép tính với kết quả đúng: 17 + 9 23 + 7 37 + 6 26 47 + 8 57 + 5 18 + 7 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Bước đi của Hồng: 57cm Bước đi của Lan dài hơn: 6cm Bước đi của Lan: ?cm
Bài 26: 47 + 5
Đánh giá bài viết